ÜRÜNLER

DEMİRYOLU ULAŞIM            SİSTEMLERİ

         Ürünler

 KARAYOLU ULAŞIM            SİSTEMLERİ

          Ürünler

 TELEKOMÜNİKASYON

         Ürünler

 DIŞ ÖĞELER

         Ürünler

HİZMETLER

 TASARIM ve MÜHENDİSLİK

          Tasarım

           Kablo Döşeme


 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

 

     AZD şirketi olarak  ana önceliğimiz, ürün ve hizmet tedariki yoluyla müşterilerimizin gereksinimlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaktır. Entegre Yönetim Sistemi, şirket yönetimimizin ayrılmaz bir parçası olup, kalite, çevre, güvenlik ve sağlık koruma alanlarında  stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu hedefler şirketimizin Entegre Yönetim Sistemi politikası belgesinde beyan edilmiştir.
     Oluşturulan yönetim sistemi, şirketin faaliyet alanına uygulanır ve ayrı organizasyonel birimler ve departmanlar arasında karşılıklı ilişkileri belirler. Ayrıca, müşterilere sunulan nihai ürünlerin kalitesini, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasını ,  iş sağlığı ve iş  güvenliğinin korumasına yönelik süreçlerde sorumluluğu belirler. 
     Entegre Yönetim Sisteminin kalitesinin ve etkinliğinin kalıcı artışı kapsamında, AZD ile ilgili kaynakları oluşturur ve Şirketin stratejik hedefleri ile ilgili olarak faaliyetlerinin tüm belirleyici alanlarına ilerleyici yöntemler getirir.
     Şirketimiz, ČSN EN ISO 9001’e uygun olarak Kaliteli Sistem Yönetimi belgesi aldığı 1997 yılında yönetim sistemlerini uygulamaya başlamıştır. Takip eden yıllarda, bu sisteme, çevre yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği koruma yönetimi gereksinimleri dahil edilmiştir.
2009 yılında, Şirket Entegre Yönetim Sisteminin sertifika yenilemesini gerçekleştirmiştir. Akredite Belgelendirme kuruluşu CQS, Kalite Yönetim Sisteminin ČSN EN ISO 9001 şartlarına uygunluğunu, Çevre Yönetim Sisteminin ČSN EN ISO 14001 şartlarına uygunluğunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koruma Sisteminin OHSAS 18001 şartlarına uygunluğunu onaylamıştır.      Denetimin başarılı sonucuna dayanarak, şirketimize CZ-2021/2009, CZ-12/2009 ve CZ-13/2009 nolu yönetmelikler kapsamında uluslararası belgelendirme kuruluşu IQNet seviyesinden belgeler verilmiştir. Altın Şahadetnamesinin alınması, yukarıda sözü geçen tüm yönetim sistemlerinin entegrasyonunun kabulü olarak düşünülebilir.
     Müşterilerimiz açısından, alınan belgeler, AZD  bünyesinde modern yönetim ilkelerinin sürdürüldüğüne, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinin güvencesine, çevreye önem verildiğine ve iş sağlığı ve güvenliği korumasının sağlandığına dair bir kanıttır. Altın Şahadetnamesine sahip olmak, bizi bütün sertifikalı faaliyet alanlarında sürekli olarak gelişmemizi sağlıyor.